Sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 2 ta' Ġunju 2004 dwar proċediment taħt l-Artikolu 82 tat-trattat tal-KE (Każ COMP/38.096 – Clearstream (Clearing u Ħlas)) (notifikata bid-dokument numru C(2004) 1958)