2007/379/CE: Decizia Comisiei din 25 mai 2007 privind neincluderea fenitrothionului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță [notificată cu numărul C(2007) 2164] (Text cu relevanță pentru SEE)