Sprawa F-109/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 lipca 2015 r. – Roda/Komisja (Służba publiczna — Wynagrodzenie — Renta rodzinna — Artykuł 27 akapit pierwszy załącznika VIII do regulaminu pracowniczego — Rozwiedziony małżonek zmarłego urzędnika — Istnienie alimentów w dniu śmierci urzędnika — Artykuł 42 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego — Termin do złożenia wniosku o obliczenie uprawnień emerytalnych)