Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus , 15. detsember 2015 , piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta (ESRN/2015/2) (2016/C 97/02)