Cauza F-79/07: Acțiune introdusă la 31 iulie 2007 — Braun-Neumann/Parlamentul European