Lieta F-79/07: Prasība, kas celta 2007. gada 31. jūlijā — Braun-Neumann /Parlaments