Kohtuasi F-79/07: 31. juulil 2007 esitatud hagi — Braun-Neumann versus parlament