Vec C-301/05 P: Uznesenie Súdneho dvora z  11. októbra 2007 – Hans-Peter Wilfer/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Slovné označenie ROCKBASS — Zamietnutie zápisu — Zastavenie konania)