Kommissionens förordning (EG) nr 1182/2006 av den 2 augusti 2006 om fastställande av den tilldelningskoefficient som skall tillämpas inom delkvot II för vanligt vete av annan kvalitet än hög, i enlighet med förordning (EG) nr 2375/2002