Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen (EU) 2020/265 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse joustovälineestä muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi toteutettavia toimia varten vuonna 2020 käyttöön otettujen määrien mukauttamisesta covid-19-epidemian johdosta toteutettavien välittömien toimenpiteiden ja Euroopan syyttäjänviraston vahvistamisen vuoksi