Kohtuasi T-573/20: 14. septembril 2020 esitatud hagi – MG versus EIP