Kawżi magħquda C-573/18 u C-574/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tad-9 ta’ Ottubru 2019 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) – C GmbH & Co. KG (C-573/18), C-eG (C-574/18) vs Finanzamt Z (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Sitt Direttiva 77/388/KEE – Artikolu 11A(1)(a) – Valur taxxabbli – Sussidju marbut direttament mal-prezz – Regolament (KE) Nru 2200/96 – Artikolu 11(1) u Artikolu 15 – Organizzazzjoni ta’ produtturi agrikoli li kkostitwixxiet fond operazzjonali – Kunsinni li saru mill-organizzazzjoni ta’ produtturi lill-membri tagħha inkambju ta’ ħlasijiet li ma jkoprux it-totalità tal-prezz tax-xiri – Finanzjament addizzjonali mħallas mill-fond operazzjonali)