Verordening (EEG) nr. 1449/85 van de Commissie van 31 mei 1985 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1805/78 betreffende het uit de markt nemen, door de verenigingen van groente- en fruittelers, van produkten die niet aan de door deze verenigingen vastgestelde afzetvoorschriften beantwoorden