Kawża T-574/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Mejju 2020 – Agrochem-Maks vs Il-Kummissjoni (“Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti – Sustanza attiva oksasulfuron – Nuqqas ta’ tiġdid tal-approvazzjoni għall-finijiet tat-tqegħid fis-suq – Obbligu ta’ motivazzjoni – Artikolu 41(2)(ċ) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Artikolu 6(f) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u Punt 2.2 tal-Anness II tar-Regolament Nru 1107/2009 – Prinċipju ta’ prekawzjoni”)