T-574/18. sz. ügy: A Törvényszék 2020. május 28-i ítélete – Agrochem-Maks kontra Bizottság („Növényvédő szerek – Az oxaszulfuron hatóanyag – A forgalomba hozatal céljából történő jóváhagyás megújításának megtagadása – Indokolási kötelezettség – Az Alapjogi Charta 41. cikke (2) bekezdésének c) pontja – Nyilvánvaló értékelési hiba – Az 1107/2009/EK rendelet 6. cikkének f) pontja és az 1107/2009 rendelet II. mellékletének 2.2. pontja – Az elővigyázatosság elve”)