Predmet T-574/18: Presuda Općeg suda od 28. svibnja 2020. – Agrochem-Maks protiv Komisije („Sredstva za zaštitu bilja – Aktivna tvar oksasulfuron – Neproduljenje odobrenja za stavljanje na tržište – Obveza obrazlaganja – Članak 41. stavak 2. točka (c) Povelje o temeljnim pravima – Očita pogreška u ocjeni – Članak 6. točka (f) Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i točka 2.2. Priloga II. Uredbi br. 1107/2009 – Načelo opreznosti”)