A Tanács (EU) 2017/2152 határozata (2017. november 15.) a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított „hagyományos” rumra kivetett egyes közvetett adókra vonatkozó kedvezmény alkalmazásának Franciaország számára történő engedélyezéséről szóló 189/2014/EU határozat módosításáról