Sag T-413/17: Rettens dom af 19. juni 2018 — Karl Storz mod EUIPO [EU-varemærker — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — figurmærket 3D — relativ registreringshindring — beskrivende karakter — manglende beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2017/1001] — begrundelsespligt — Artikel 75, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 94, stk. 1, i forordning 2017/1001)]