Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na trinajstem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali glede predlogov različnih pogodbenic za spremembo dodatkov k navedeni konvenciji in glede umika pridržka, priglašenega navedeni konvenciji