Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot de voorstellen van verschillende partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten tot wijziging van de bijlagen bij het Verdrag en tot intrekking van een bij dat Verdrag gemaakt voorbehoud op de dertiende vergadering van de Conferentie der partijen