Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencijos šalių konferencijos tryliktajame susitikime, dėl įvairių Šalių pasiūlymų iš dalies pakeisti tos konvencijos priedus ir dėl pareikštos tos konvencijos taikymo išlygos atšaukimo