Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin kolmannessatoista kokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta eri sopimuspuolten tekemiin ehdotuksiin yleissopimuksen liitteiden muuttamisesta sekä yleissopimukselle ilmoitetun varauman peruuttamisesta