Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της δέκατης τρίτης συνεδρίασης της διάσκεψης των μερών της σύμβασης περί της διατηρήσεως των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα (CMS) όσον αφορά τις προτάσεις διαφόρων μερών για την τροποποίηση των παραρτημάτων της εν λόγω σύμβασης, καθώς και για την ανάκληση επιφύλαξης που κοινοποιήθηκε στην εν λόγω σύμβαση