Kommissionens förordning (EG) nr 777/2001 av den 20 april 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2284/2000