Rectificatie van Besluit (EU) 2020/1735 van de Europese Centrale Bank van 12 november 2020 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2248 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2020/55) (Publicatieblad van de Europese Unie L 390 van 20 november 2020)