Întrebare scrisă E-012005/11 Kathleen Van Brempt (S&D) adresată Comisiei. Reducerea capturilor de păsări marine în uneltele de pescuit