Sprawa T-12/13: Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2013 r. — Sherwin-Williams Sweden przeciwko OHIM — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)