T-12/13. sz. ügy: 2013. január 4-én benyújtott kereset — Sherwin-Williams Sweden kontra OHIM — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)