Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un sector european al comerțului cu amănuntul adaptat la secolul XXI [COM(2018) 219 final]