Deċiżjoni Nru 878/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 23 ta’ Lulju 2007 li temenda u testendi d-Deċiżjoni Nru 804/2004/KE li tistabbilixxi programm ta’ azzjoni Komunitarju biex jippromwovi attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni ta’ l-interessi finanzjarji Komunitarji (il-programm Erkole II)