Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 878/2007/EÜ, 23. juuli 2007 , millega muudetakse otsust nr 804/2004/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm meetmete edendamiseks ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas, ja pikendatakse selle kehtivust (programm Herakles II)