Verordening (EG) nr. 1724/2004 van de Commissie van 1 oktober 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van magere melkpoeder voor de 68e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving