Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 14/09/2001) keskittymän (Asia N:o IV/M.2529 - JCD/RCS/PUBLITRANSPORT/IPG) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)