Απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1992 για την υπογραφή και τη σύναψη της διεθνούς συμφωνίας του 1992 για τη ζάχαρη