Odločba Sveta z dne 21. decembra 1976 o uvedbi seznama tretjih držav ali delov tretjih držav ter o določitvi pogojev za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo, za uvoz v Skupnost nekaterih živih živali in njihovega svežega mesa (79/542/EGS)