Mål C-507/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 3 juli 2019 – Förbundsrepubliken Tyskland mot XT