Zadeva C-507/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgerichts (Nemčija) 3. julija 2019 – Bundesrepublik Deutschland/XT