Cauza C-507/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 3 iulie 2019 – Bundesrepublik Deutschland/XT