Asia C-507/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 3.7.2019 – Saksan liittotasavalta v. XT