kohtuasi C-507/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 3. juulil 2019 – Saksamaa Liitvabariik versus XT