Concluziile avocatului general M. Wathelet prezentate la 28 iulie 2016.