Generalinio advokato M. Wathelet išvada, pateikta 2016 m. liepos 28 d.$