Sprawa T-7/18: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2018 r. – Inforsacom Logicalis/EUIPO (Business and technology working as one) Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Business and technology working as one – Znak towarowy tworzony przez slogan reklamowy – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001