Zaak T-7/18: Arrest van het Gerecht van 14 december 2018 — Inforsacom Logicalis/EUIPO (Business and technology working as one) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk Business and technology working as one — Merk bestaande in een reclameslogan — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001”]