Sag T-7/18: Rettens dom af 14. december 2018 — Inforsacom Logicalis mod EUIPO (Business and technology working as one) [EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket Business and technology working as one — varemærke bestående af et reklameslogan — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]