Дело T-7/18: Решение на Общия съд от 14 декември 2018 г. — Inforsacom Logicalis/EUIPO (Business and technology working as one) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Business and technology working as one“ — Марка, състояща се от рекламен лозунг — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в c) от Регламент (ЕС) 2017/1001)