Cauza C-341/20: Acțiune introdusă la 24 iulie 2020 – Comisia Europeană/Republica Italiană