2008/911/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 21 ta’ Novembru 2008 li tistabbilixxi lista ta’ sustanzi erbali, preparazzjonijiet erbali u kombinazzjonijiet tagħhom għal użu fi prodotti mediċinali erbali tradizzjonali (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 6933) (Test b’relevanza għaż-ŻEE)