Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7923 – LKQ Corporation/Rhiag Group) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)