Rapport mill-Kummissjoni - Analiżi tal-penali għall-ksur serju ta’ regoli soċjali fit-trasport bit-triq, kif stipulat fil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri